Załącznik nr 4 do SIWZ – Lokalizacje nasadzeń drzew | Posadzenie drzew na terenie m.st. Warszawy oraz ich trzyletnia pielęgnacja.