Załącznik nr 3 do SIWZ – kosztorysy | Posadzenie drzew na terenie m.st. Warszawy oraz ich trzyletnia pielęgnacja.