Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty 23.08.2019 | Posadzenie drzew na terenie m.st. Warszawy oraz ich trzyletnia pielęgnacja.