Załącznik nr 1A do SIWZ – parametry materiału roślinnego 23.08.2019 | Posadzenie drzew na terenie m.st. Warszawy oraz ich trzyletnia pielęgnacja.