Załącznik nr 1 do SIWZ – warunki realizacji zamówienia i standardy jakościowe wykonania prac 23.08.2019 | Posadzenie drzew na terenie m.st. Warszawy oraz ich trzyletnia pielęgnacja.