zał A do cz. 1 – Marszałkowska – opis zabezpieczenia infrastruktury | Posadzenie drzew na terenie m.st. Warszawy oraz ich trzyletnia pielęgnacja.