Ogłoszenie o sprostowaniu | Posadzenie drzew na terenie m.st. Warszawy oraz ich trzyletnia pielęgnacja.