informacja o wyniku postępowania w zakresie części 10 | Posadzenie drzew na terenie m.st. Warszawy oraz ich trzyletnia pielęgnacja.