Informacja o wyniku postępowania w zakresie części 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 11 | Posadzenie drzew na terenie m.st. Warszawy oraz ich trzyletnia pielęgnacja.