Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy_14.10.2019 | Posadzenie drzew na terenach administrowanych przez Dzielnice m.st. Warszawy