Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy | Posadzenie drzew na terenach administrowanych przez Dzielnice m.st. Warszawy