Załącznik nr 6 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Posadzenie drzew na terenach administrowanych przez Dzielnice m.st. Warszawy