Załącznik nr 5 do SIWZ – JEDZ | Posadzenie drzew na terenach administrowanych przez Dzielnice m.st. Warszawy