Załącznik nr 3A-3P do SIWZ – kosztorysy | Posadzenie drzew na terenach administrowanych przez Dzielnice m.st. Warszawy