Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty_22.10.2019 | Posadzenie drzew na terenach administrowanych przez Dzielnice m.st. Warszawy