Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty | Posadzenie drzew na terenach administrowanych przez Dzielnice m.st. Warszawy