Załącznik nr 1A do SIWZ – parametry jakościowe materiału roślinnego | Posadzenie drzew na terenach administrowanych przez Dzielnice m.st. Warszawy