Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowe warunki realizacji zamówienia w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew | Posadzenie drzew na terenach administrowanych przez Dzielnice m.st. Warszawy