zał nr 5 do umowy – klauzula społeczna | Posadzenie drzew na terenach administrowanych przez Dzielnice m.st. Warszawy