Ogłoszenie o zamówieniu | Posadzenie drzew na terenach administrowanych przez Dzielnice m.st. Warszawy