Ogłoszenie o sprostowaniu_01.10.2019 | Posadzenie drzew na terenach administrowanych przez Dzielnice m.st. Warszawy