informacja o wyniku postępowania w zakresie części 16 | Posadzenie drzew na terenach administrowanych przez Dzielnice m.st. Warszawy