informacja o wyniku postępowania w zakresie części 15 | Posadzenie drzew na terenach administrowanych przez Dzielnice m.st. Warszawy