Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z budową dwóch siłowni plenerowych zlokalizowanych przy placu Dąbrowskiego oraz zieleńcu przy MHŻP POLIN