Załącznik nr 1B do OPZ – lokalizacja przy zieleńcu MHŻP Polin | Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z budową dwóch siłowni plenerowych zlokalizowanych przy placu Dąbrowskiego oraz zieleńcu przy MHŻP POLIN