Załącznik nr 9 do SWZ – wzór umowy | „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” – Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych.