Załącznik nr 7 do SWZ – informacja o aktualności informacji | „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” – Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych.