Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ espd-request | „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” – Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych.