Załącznik nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia | „Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy” – Usuwanie obcych gatunków inwazyjnych.