załącznik nr 2 do OGŁOSZENIA – umowa | Ochrona trzech obiektów będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy