załącznik nr 1 do OGŁOSZENIA – opis przedmiotu zamówienia | Ochrona trzech obiektów będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy