Informacja o udzieleniu zamówienia | Ochrona trzech obiektów będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy