Ogłoszenie1 | Ochrona obiektu będącego w administrowaniu Zarządu zieleni m.st. Warszawy – Przystani Cypel Czerniakowski