Załącznik nr 4 do OGŁOSZENIA – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Ochrona obiektu będącego w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy przy ul. Kruczej 5/11D