Załącznik nr 1 do OGŁOSZENIA – Szczegółowy opis zamówienia | Ochrona obiektu będącego w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy przy ul. Kruczej 5/11D