Załącznik nr 3 do OGŁOSZENIA – formularz oferty | Ochrona 4 obiektów będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy