Załącznik nr 1 do OGŁOSZENIA – Opis przedmiotu zamówienia | Ochrona 4 obiektów będących w administrowaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy