Załącznik nr 3 do SIWZ – wykaz robót budowlanych | Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego