Załącznik nr 2A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego