Załącznik nr 8 do SIWZ Formularz cenowy | Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego