Załącznik nr 6 do SIWZ – formularz oferty | Modernizacja toalety publicznej na terenie Ogrodu Saskiego