załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy | Modernizacja skweru Ad Astra przy ul. Egipskiej w Dzielnicy Praga-Południe wraz z pielęgnacją posadzonego materiału roślinnego.