Załącznik nr 4A do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Modernizacja schodów znajdujących się na skarpie pod Zamkiem Ujazdowskim w Parku Agrykola wraz z zagospodarowaniem istniejącej zieleni znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie schodów.