Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy | Modernizacja placów zabaw