załącznik nr 6 do OPZ – Park Promenada | Modernizacja placów zabaw