Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz robót | Modernizacja placów zabaw