załącznik nr 5 do OPZ – Park Dreszera | Modernizacja placów zabaw