załącznik nr 12 do OPZ – Park Skwer A. Słonimskiego szkic koncepcyjny | Modernizacja placów zabaw