Informacja z otwarcia ofert | Modernizacja placów zabaw