Lokalizacja krat na Kanale Henrykowskim | Zamówienia powyżej 130.000 PLN